Het hoe en waarom van deze site

MCG Noach's Duif was in 1999 de eerste Messiaans Charismatische Gemeente op Nederlandse bodem. In het vroege voorjaar van 1999 werd Immanuel door een Psalmist uit Jeruzalem hiertoe gezalfd en op het feest der bazuinen werd hij door voorgangers uit Nederland en Duitsland in gezegend als voorganger en pionier van MCG Noach's Duif.

In 2007 moest Immanuel door prive omstandigheden helaas stoppen als voorganger van deze gemeente en kort daarop hield de gemeente ook op met bestaan. In 2005 had de gemeente ook al een sabbat jaar gehad maar tijdens Chanoeka 2006 vloog de duif van Noach's Duif met veel succes opnieuw uit maar helaas was dit slechts voor korte duur. Wel ontstond er vanuit deze gemeente een bloeiend zendingswerk in India wat tot de dag van vandaag nog bestaat.

Deze site is weer opnieuw in leven geroepen om mensen te laten genieten van de preken van 2006 en 2007 en studie's die nog steeds actueel zijn. Ook verwijzen wij u graag naar het boekje: "Hé christen, je wortels zijn Joods!" die te bestellen is op de website: www.godheefteenplanmetuwleven.nl 

En wie weet vliegt de duif net als bij Noach nog een keer voor de derde keer uit om dan niet meer terug te vliegen maar zich te vestigen op het beloofde land...

Immanuel Livestro

 

Studies online

Hieronder hebben wij een aantal interresante studie's geplaatst. Deze studies mogen vrij worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld! Veel studieplezier toegewenst. 
Neem daarbij de gemeente te Berea uit de tijd van Paulus ten voorbeeld:
De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 
Handelingen 17:11 (NBV vertaling)

(c) 2020 Predikantenpraktijk Livestro

Bekijk alle werkzaamheden

Actueel

God heeft een plan met uw leven!

14 / 07 / 2020

Want Ik weet, welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11 Dit was het thema van MCG Noachs Duif in 2006-2007...

Lees meer

Het woestijnenprincipe...

13 / 07 / 2008

De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen (Jesaja 35:1,2a)

Lees meer

Dit is de tijd van Nehemia. (Artikel in Profetisch Perspectief)

14 / 07 / 2007

“En de uwen zullen de over oude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. Jesaja 58:12

Lees meer

Alles is anders. (Artikel in Press magazine)

14 / 07 / 2001

Wie is arm en wie is rijk, wie is fout, wie heeft gelijk, wie is wijs en wie is zot. Alles is anders, alles is anders, alles is anders in de ogen van God.

Lees meer

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder