Nieuws

Nieuws

God heeft een plan met uw leven!

God heeft een plan met uw leven!

14 / 07 / 2020

Want Ik weet, welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11 Dit was het thema van MCG Noachs Duif in 2006-2007...

Lees meer

Het woestijnenprincipe...

Het woestijnenprincipe...

13 / 07 / 2008

De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen (Jesaja 35:1,2a)

Lees meer

Dit is de tijd van Nehemia. (Artikel in Profetisch Perspectief)

Dit is de tijd van Nehemia. (Artikel in Profetisch Perspectief)

14 / 07 / 2007

“En de uwen zullen de over oude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. Jesaja 58:12

Lees meer

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder