Studies

Studies

Studies online

Hieronder hebben wij een aantal interresante studies geplaatst. Deze studies mogen vrij worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld! Veel studieplezier toegewenst. 
Neem daarbij de gemeente te Berea uit de tijd van Paulus ten voorbeeld:
De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd
Handelingen 17:11 (NBV vertaling)

(c) 2020 Predikantenpraktijk Livestro

Traditie versus de Heilige Geest

Traditie versus de Heilige Geest

Oude wijn is goed maar oude wijn raakt op en je hebt nieuwe wijn nodig. Nieuwe wijn smaakt vaak in het begin nog bitter. Het moet nog gerijpt, gevormd worden. In Mattheus 9:17 lezen we dat nieuwe wijn nieuwe wijnzakken behoeft. We kunnen geen nieuwe wijn in oude zakken stoppen, dan barst deze

Lees meer

Is de Davidsster occult? door Rabbijn Lion Erwtenman

Is de Davidsster occult? door Rabbijn Lion Erwtenman

Op dit moment wordt er een nieuw inzicht in Nederland over de Magen David, de Davidsster, onderwezen. In lezingen wil men aantonen dat dit symbool occult is, dat het in occulte kringen is ontstaan en nog steeds zo wordt gebruikt en dat men, door het te gebruiken, onder een vloek komt. Wat is hiervan waar? Aan de andere kant vragen mensen, gemeenteleiders en verontruste toehoorders, mij hoe een en ander in elkaar zit. Hieronder een antwoord op een aantal belangrijke vragen over dit onderwerp.              © Rabbijn Lion Erwteman (artikel geschreven op 15-9-97)

Lees meer

Yeshua en de thora

Yeshua en de thora

Jezus heeft de wet vervuld. Maar wat betekend dat voor ons? Wat heeft de wet voor nut? En vooral wat heeft de thora voor betekenis voor ons. Zou het een vloek of een zegen zijn...

Lees meer

De 10 leefregels van Mozes (voor kids)

De 10 leefregels van Mozes (voor kids)

Wij noemen ze de 10 geboden of de wet van Mozes – toch is dit niet de juiste wijze hoe God het bedoeld heeft. Veel mensen denken door die 10 regels te houden in de hemel te komen – Dit is niet waarvoor God deze regels gaf. God gaf deze regels opdat het ons goed zou gaan. Met veel regels hebben we geen problemen. Zoals gij zult niet doden – want niemand wil zelf gedood worden of gij zult niet stelen, want het is niet fijn als iemand iets van jou steelt. We zeggen dan ook dat God deze regels in ons hart heeft geschreven – niet christenen spreken dan van moraal – normen en waarden.

Lees meer

Chanoeka - vernieuwingsfeest - het feest van het Licht!

Chanoeka - vernieuwingsfeest - het feest van het Licht!

Chanoeka is het feest dat valt in de maanden november/december word vaak verward met het "Christelijke"kerstfeest. Het valt onder de halffeesten. En lijkt veel op het Loofhuttenfeest maar heeft een ander ontstaan en betekenis.

Lees meer

Poerim - het feest waar het noodlot tot zegen werd

Poerim - het feest waar het noodlot tot zegen werd

Chanoeka en Poerim zijn zogenoemde half feesten.In Leviticus 23 lezen we de feesten die door Adonai zelf zijn in gesteld als eeuwigdurende feesten. Maar we kunnen daar niet Poerim en Chanoeka vinden.Wel lezen we in het boek Ester over de instelling van het Poerimfeest door Ester en Mordechai als een instelling voor Israël. We lezen dit in Ester 9 vers 9:18-32. Hetzelfde is het geval met Chanoeka. We kunnen de instelling en nog steeds durende opdracht van het vieren van Chanoeka lezen in het apocriefe boek Makkabeen 10:8

Lees meer

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder