De 10 leefregels van Mozes (voor kids)

De 10 leefregels van Mozes (voor kids)

God gaf aan Mozes – aan het begin van hun reis 10 leefregels.

Wij noemen ze de 10 geboden of de wet van Mozes – toch is dit niet de juiste wijze hoe God het bedoeld heeft. Veel mensen denken door die 10 regels te houden in de hemel te komen – Dit is niet waarvoor God deze regels gaf. God gaf deze regels opdat het ons goed zou gaan. Met veel regels hebben we geen problemen. Zoals gij zult niet doden – want niemand wil zelf gedood worden of gij zult niet stelen, want het is niet fijn als iemand iets van jou steelt. We zeggen dan ook dat God deze regels in ons hart heeft geschreven – niet christenen spreken dan van moraal – normen en waarden.

Alleen gaat het hier juist mis. Vandaag de dag is het voorbeeld dat we krijgen geheel verkeerd. Vroeger werden kinderen op gevoed door hun ouders, buren en familie. Vandaag de dag zijn de grootste opvoeders: de tv en de computer. Moraal ontbreekt en dan nog maar te zwijgen over de 10 geboden – of laten we ze liever leefregels noemen. God gaf ons deze regels omdat het ons goed gaat. Zo staat er dat je niet een vrouw van iemand anders mag nemen. In de soapseries word ons het tegenovergestelde geleerd. Met als gevolg veel scheidingen en toename van geweld – denk daarbij maar aan die schietpartijen in Amerika op school. We zien het verkeerde voorbeeld – veel geweld – seks etc. Tegenwoordig denken jongelui dat seks liefde is – dit is wat de tv leert, maar dit is een fout voorbeeld. Liefde begint niet met seks, maar met relatie - praten. Met de 10 leefregels wil God ons leren hoe met dingen om te gaan. Overigens zijn er nog meer regels in de bijbel – de thora (dit zijn de eerste 5 boeken van de bijbel die vaak de wet worden genoemd maar letterlijk de onderwijzing heten)

 Waarom moeten we de leefregels volgen, wie zegt dat God het goed heeft?

Ik gebruik dan vaak het voorbeeld als God als uitvinder. God vond de mens uit en gaf hem de bijbel en  de thora in de bijbel is de gebruiksaanwijzing die God bij de mens als het ware geleverd heeft. Als iemand een benzineauto heeft uitgevonden kan hij je vertellen dat deze niet op diesel kan rijden. Ik heb dat laatst eens geprobeerd, met als gevolg veel rook en een auto die niet meer wilde rijden. Zo is het ook met God. Hij weet precies wat er goed en fout voor ons is. De 10 leefregels en ook die 306 andere regels die in de bijbel geschreven staan, zijn geen plaagregels. Dat denken wij vaak, maar het zijn regels om ons te zegenen. Te zorgen dat het goed met ons gaat. Een wijze rabbijn (dat is een soort dominee/voorganger bij de Joden zei eens dit over de thora: de thora is de rails van ons levensspoor waar onze trein op moet rijden. Wijk je daarvan af dan ontspoor je.

Een paar voorbeelden: in het boek Leviticus en Deuterononium vinden we heel veel van deze leefregels. Zo kan je in Deuterononium 14 lezen over de reine en onreine dieren. (In het Joods noemen we dat kosjer = wat betekent geschikt om te eten) Wij denken dan gelijk weer dat God ons zit te pesten omdat we bepaalde dingen niet mogen eten. Maar dat is niet zo. Zoals ik al in het begin vertelde ga je niet naar de hel door een onrein dier te eten en kom je gewoon nog in de hemel als je een christen bent. Maar misschien kom je er wel sneller dan dat je lief is. Lees nu eens in de plaats van rein en onrein / geschikt om te eten en ongeschikt om te eten. Als ik je zou vragen of je een giftige paddestoel zou willen opeten, dan doe je dat toch ook niet. Zo is het ook met deze leefregels. Meer dan 5000 jaar geleden gaf God aan Mozes deze leefregels en nu zo’n 5000 jaar later kunnen we met de wetenschap en de kennis die we hebben gekregen eindelijk deze regels ook wetenschappelijk onderbouwen. Waarom is het bijvoorbeeld verkeerd om varkensvlees te eten – omdat je er leukemie (kanker) van kan krijgen. Afgelopen zomer was er een professor op tv die vertelde dat we tegenwoordig een hart van een varken in een mens kunnen implanteren er was slechts 1 probleem. Deze persoon had fan ook meteen kanker. In Amerika word al jaren voor varkensvlees gewaarschuwd en God houdt van de mens en wil niet dat we kanker krijgen en daarom gaf hij ons deze levensregels. Eigenlijk zijn het dus liefdes regels. Ga zo maar door. Weekdieren zoals mosselen zijn onrein/ongeschikt – afgelopen zomer heeft een Nederlandse rechter een actie groep tegen mosselvangst gelijk gegeven toen ze een soort reclamecampagne voerde: waarin ze zeiden dat mosselen slecht voor je gezondheid zijn en dit is waar. Mosselen zijn overbrengers van virussen en God weet dat en wilde ons waarschuwen.

Wij denken dan ook dat de wet/thora negatief is bedoeld, maar het is juist positief. Niet de thora zit fout, wij zitten fout. Hoe kan het nu dat in Nederland soms op een zondag de mensen wel 3 keer naar de kerk gaan, in het zwart gekleed en met droevige gezichten en als dan de 10 geboden worden voorgelezen denken ze ineens dat het allemaal ellende is. Terwijl als de thora in de synagoge wordt binnengedragen de rabbijnen hun mooiste kleren hebben aangetrokken en al dansend van vreugde - de thora de synagoge binnen brengen. Dan moet één van beide het fout hebben. En ik denk dat wij dat zijn. Jezus was en is een Jood en Hij ging ook naar de synagoge. Wij zeggen vaak dat we de 10 geboden niet nodig hebben, maar Hij leerde ons dat Hij de wet was. Zo droeg Hij om dat uit te beelden een taliet. Dit is een Joods gebedskleed, met aan al de 4 hoeken kwasten, precies zoals God dat aan Mozes geboden had. We kunnen dit halen uit het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. In de NBG bijbel staat dat ze Jezus vastpakte bij de zoom van Zijn kleed en toen werd genezen. Dit was niet waar. In de grondtekst staat dat ze Hem vastpakte bij de kwast van zijn kleed. Zoon kwast bestaat uit 8 draden en 4 knopen en 8 witte en 1 blauwe draad = 13 draden. De hoek van de mantel heet in het Hebreeuw Tisiet en dit betekent vleugel ( In het boek Micha staat dat onder Zijn vleugels genezing zal zijn) Maar zoals ieder Hebreeuws woord een getalwaarde heeft – betekent tisiet 300. 300 + 16 = 316 Dit zijn precies het aantal leefregels die God aan Mozes gegeven heeft. De vrouw pakte Jezus vast bij die kwast die stond voor de wet. De wet is dus bedoeld om ons te genezen, zodat het ons goed gaat!

Dit vinden we ook terug in de 10 geboden. Zo staat er dat je je ouders moet eren. Dit is meer dan gehoorzamen. Als je iemand eert dan heb je respect voor hem. Dan doe je er alles aan om het die persoon naar de zin te maken. God wild at we zo omgaan met onze ouders. Maar er staat ook iets tegen over en dat is een zegen die God ons beloofd. Dat je dagen verlengd zullen worden. Je zal dan dus ouder worden. Dit is een soort van zegen. Niet van voor iets hoort iets. Nee het een is het gevolg van het ander.

Dit is ook met de Sabbat.

Tegenwoordig vieren de zondag. Toch is dat niet altijd zo geweest. In het jaar 100 nog wat is er een synode van de kerk geweest. Een soort van vergadering en in die vergadering is besloten om alles wat Joods was weg te doen. De Romeinen hadden een enorme hekel aan die lastige Joden en de christen voelden zich veel beter en wat gebeurde er. Alles wat Joods was werd weggedaan. Wat men niet door was dat men hierdoor juist de bijbelse dingen opzij deed. Zo werden bijbelse feesten weggedaan en ging men heidense feesten vieren. Men deed er een christelijk sausje overheen. Zo is ook kerstfeest   ontstaan, want Jezus is echt niet tijdens kerstfeest geboren, maar tijdens het Joods en bijbelse loofhuttenfeest. Kerstfeest was gewoon een heidensfeest waar men vierde dat de zonnegod geboren was. Nu deden ze er een christelijk sausje overheen en maakte er van dat Jezus als de zon voor ons was. Maar ik denk dat we hierdoor dus ook de zegen die weggelegd is voor de bijbelse feesten missen. Zo ook met de Sabbat. Je zou hierover wel een hele morgen kunnen praten en dat is niet de bedoeling met deze les, maar in de 10 geboden staat dat we de sabbat moet heiligen. Dit is onze zaterdag. Is God dan niet blij met onze zondag? Natuurlijk wel! Hij is blij met iedere dag die we aan Hem geven. Maar de Sabbat is iets aparts als we dat doen dan staan er in de hele bijbel beloften en die gelden niet alleen voor de Joden. In Jesaja staat dat God ons als heidenen bijzonder wil zegenen als wij ons aan de sabbat houden en als we dat niet doen, gaan we dan naar de hel. Natuurlijk niet! Maar we missen wel de zegen!

En dat is nu juist de conclusie van deze les. Als je je houdt aan de 10 leefregels van God dan gaat het goed met je. Het maakt je geen christen. Daar heb je geloof in Jezus voor nodig. Mozes ontving de thora en dit vroeg om gehoorzaamheid. Abraham ontving de belofte van een nieuw land en daar is net als met Jezus geloof voor nodig. De zegen van de thora krijg je door hem te bestuderen en op te volgen. De zegen van een kind van God krijg je door geloof en genade, die kan je niet verdienen – ook al hou je nog zo goed de 10 geboden en alle 306 andere regels. Wel zorgt het er voor dat je makkelijker Jezus kan aannemen. Het is als ware dat je grond er vruchtbaar van word. Net als die gelijkenis die Jezus vertelde over dat zaad. Als je de thora onderzoekt en leeft dan zal je vruchtbaar land zijn waar het zaad van geloof goed zal kunnen groeien. Amen.

Shalom

Pastor Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder