Is de Davidsster occult? door Rabbijn Lion Erwtenman

Is de Davidsster occult? door Rabbijn Lion Erwtenman

Waarschuwingen

In lezingen is recentelijk dit beeld over de Davidsster overgedragen. Amerikanen als Ken Thornberg, president van“Freedom Encounters”, waarschuwen tegen het symboolen het gebruik ervan. In gemeenten als Berea in Haarlem wordt Ken uitgenodigd en velen zijn in zijn seminars overtuigd geraakt van de slechte invloed van de Davidsster. Mensen menen te weten waar de ster oorspronkelijk vandaan komt en hoe deze toen werd gebruikt. En er wordt een kracht aan toegeschreven die zo kwalijk is, dat je zou menen dat de hele staat Israël en alle Joden en Joden genoten in de wereld die zo’n ster als hanger gebruiken,onder die invloed zouden zijn gekomen. Hebben de leraren gelijk?

Waar komt de Davidsster vandaan?

Het oudste onbetwiste exemplaar van een Davidsster vinden we op een zegel uit de zevende eeuw voor de gangbare jaartelling. Het werd gevonden te Sidon en behoorde tot een zekere Jozua ben Asajahoe. Of de Davidsster eerder werd gebruikt weet niemand. In de tweede Tempelperiode werd het hexagram vaak gebruikt door Joden en niet-joden, net als het pentagram. Op de synagoge teKapernaum is naast de Davidsster als versiering ook het pentagram en de swastika aangetroffen. Algemeen wordt aangenomen dat deze symbolen slechts als versiering werdengebruikt. Onze Messias Yeshua, die ondermeer in deze synagoge heeft gesproken, heeft over deze symbolen niets gezegd. Zou Hij minder geestelijk inzicht hebben dan sommige hedendaagse geestelijke leiders?  

De ster in de middeleeuwen

Pas in de vroege Middeleeuwen werd de ster ook als magisch teken gebruikt. Koningen gingen de ster gebruikenen vroege Byzantijnse en vele middeleeuwse Europese kerkeneveneens. In Arabische geschriften werd het teken het “Zegel van Salomo” genoemd, dat weer werd overgenomen door Joodse groeperingen. In vele Hebreeuwse middeleeuwse geschriften werd de Davidsster gebruikt, zonder die naam er aan te geven. Vanaf de 13e eeuw tekende men dit ook in Hebreeuwse bijbelgeschriften in Duitsland en Spanje. Arabische magie gebruikte het door hen genoemde “Zegel van Salomo”. Er is sprake geweest van een “Schild van David” dat magische krachten zou hebbenen dat oorspronkelijk niet verbonden was met de ster. Men weet niet of dit zijn oorsprong heeft gehad in Moslim cirkels of in Joodse magische tradities.

Tijdens de 17e eeuw

In de 17e eeuw werd het hexagram in de occulte alchemie gebruikt. Hier gaf het aan water door de naar benedenwijzende driehoek en vuur, door de omhoog wijzende. Dit had geen invloed op de toenmalige Joodse kringen. In de 19e eeuw ging het Jodendom van die tijd de ster gebruiken om ook een symbool te hebben, net als de kerken met het kruis als herkenningsteken. De Magen David werdin officiële cirkels gebruikt en op rituele voorwerpen. Bijna alle synagogen gingen het toepassen, op allerlei voorwerpenen als briefhoofd.

De 19e eeuw en daarna

Was het in de 18e eeuw nog zeer beperkt in gebruik, nuging het wijd en zijd gebruikt worden. In 1822 werd het geborduurd op de wapenrok van de familie Rothschild. De dichter Heinrich Heine tekende vanaf 1840 niet meer met een handtekening, maar met de Davidsster. In occultegenootschappen wordt, ook heden ten dage, de Davidsster, althans twee driehoeken met punt naar bovenen naar beneden, gebruikt. De Nazi’s hebben de ster gebruikt als teken van schaamte en afschuw jegens de Jodenen om te tonen hoe verwerpelijk de Joden waren. Maar toen de staat Israël werd gesticht, werd het symbool gebruikt in de vlag en op allerlei voorwerpen, alhoewe lhet nationale symbool de menora is geworden.

Kan een symbool occult worden?

Aan dit korte overzicht is te zien dat de Davidsster in allerlei situaties is toegepast. We zien ook dat niemand weet waar dit symbool oorspronkelijk is ontstaan, maar dat het op een gegeven moment opduikt in de geschiedenis. Een vraag die we moeten stellen is: zijn bepaalde symbolen occult uit zichzelf, terwijl andere dat niet zijn. Deze laatste vraag moet met nee beantwoord worden, omdat niemand kan zeggen, of een symbool occult uit zichzelf was, of dat het dat geworden is door het verkeerde gebruik. Een tweede vraag is: wordt een symbool occult doorhet gebruik ervan, kan een symbool occult worden en eenvloek gaan dragen door verkeerd gebruik. Deze vraag moeten we beantwoorden door naar andere symbolen tekijken.

Voorbeeld 1: Geld, occult of gewoon slijk der aarde?

Geld wordt op diverse manieren gebruikt, door uiteenlopende mensen met verschillende motieven. Geld kan gebruikt worden in de eredienst om als offerande te dienen. Nu is het een uiting van onze aanbidding. Maar geld dat van Joden in de laatste oorlog werd gestolen, was onschuldig, totdat het in handen kwam van Zwitserse bankiers, die het voor eigen plezier gingen gebruiken. En de tweedewereldoorlog is anderhalf jaar gerekt en had in begin 1944 beëindigd kunnen zijn, als de Zwitsers niet op grote schaalwapens aan de Nazi’s hadden verkocht. Daar kon het geld niets aan doen, wel de mensen die het gebruikten. Geld dat gebruikt wordt in de drugswereld en de maffia is illegaal verdiend en wordt soms witgewassen om legaal tekunnen worden gebruikt. Het lijkt mij dat het geld zelfonschuldig was, maar in verkeerde handen terecht kan komen. Anders zouden we bij elk dubbeltje een reinigings gebed moeten uitspreken om vloeken af te weren. En daa rheb ik de leiders nog niet over gehoord. Geld zelf is ook niet het kwaad, maar wel het verlangen ernaar. De bijbe lzegt, “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Doordaarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord” (1 Timotheus 6:10). Dus niet het geld zelf, maar de mens die het ten goede often kwade gebruikt, is goed of kwaad. Al zouden sommigen,al consequent door redenerend, zeggen dat aan geld de geesten van onderdrukking, antisemitisme, verslavingen egoïsme kleven.

Voorbeeld 2: Het kruis, verlossing of vloek?

Het is de grote genade van de Eeuwige geweest om als Mashiach ben David, Yeshua, tot ons te komen en uiteindelijkte sterven aan een paal. Deze paal, waaraan velen voor en na Hem zijn gestorven, verandert in een kruis,wanneer de schuldige, of onschuldige in het geval vanYeshua!, met het dwarshout aan zijn armen, wordt bevestigd aan deze paal. Deze marteldood, die al in gebruik was bij de Perzen en geïmporteerd door de Romeinen, was een vloek voor zovele Joden in Israël. Toch is, door degenade van onze Messias, Zijn dood aan het kruis onze redding geworden. Dat is heel bijzonder.

Inquisitie

Aan de andere kant is het kruis in andere situaties gebruikt. De roomse inquisitie gebruikte het symbool tijdenshaar bekerings activiteiten. De “Evangelist”, zoals de beul werd genoemd, die zwaard, brandstapel of ander martelwerktuig gebruikte tot de dood er op volgde, was er mee versierd. En tijdens de roomse kruistochten waren de paarden en schilden van de trotse ridders prachtig versierd om op hun reis naar het Heilige Land een duidelijke boodschap te verkondigen, de boodschap van het kruis.

Dood, verderf en Madonna

En dat teken werd onderweg en in Israël een symbool van dood en verderf, doordat mensen jong en oud, vrouwen en kinderen, werden vermoord, door zwaard of levend verbrand worden. En mochten er gelovigen tussen hebben gezeten, dan was het motto steeds weer: “Dat vinden ze boven wel uit.” In landen als Tsjechië en Hongarije werden tot voor kort geen kruisen gebruikt in de kerken, vanwege de wandaden die de roomse kerk, met het kruisin de aanslag, op Christenen heeft gepleegd. In bepaalde videoclips van popsterren als Madonna worden kruisen gebruikt als een symbool van alles behalve het verzoenende werk van de Messias. Is daarom het kruis een occultsymbool geworden? Men zou door bovenstaande voorbeelden bijna kunnen zeggen, dat aan het kruis doods machten zijn verbonden door alle moorden, onder wier vloek je komt, door een kruisteken te dragen of te erkennen. Maar we weten wel beter.

Conclusie

Wat kunnen we hieruit nu concluderen? Dat een symbool zelf onschuldig is, neutraal en ongebonden. Het zijnde mensen die het voor hun doel gebruiken, die het een beeld meegeven. En dat beeld loopt zeer uiteen, niet door het symbool, maar door de mensen. En dat geldt net zo voor het kruis als voor de Davidsster. Het is u toch bekend dat de Tegenstander alles wat heilig is, misbruikt, imiteert en zo verandert dat het nog lijkt op het origineel,maar met een verdraaiing. Zo zijn het kruis en de Davidsster misbruikt. Maar dan de laatste vraag: waardoor waarschuwen leiders dan zo tegen de Davidsster? Als ze gelijk hebben, is de waarschuwing terecht. Maar als ze niet gelijk hebben, misleiden zij anderen. De reden is dat zij, wellicht onbewust, Israël zien als vervloekt. Israël, zo redeneren zij, heeft haar Messias verworpen en daarmee een vloekover zich gehaald. De beloften van de Almachtige zouden aan de kerk zijn gekomen, in plaats van aan Israël. En zo maken zij de Davidsster tot een symbool van anti-judaïsme, dat een bedekte en beleefde, vergeestelijkte vorm is van antisemitisme.Is daarmee de kerk occult geworden, door een paar leiders die de kerk, als deel van het Lichaam van de Messias, gebruiken om een ander deel van de Messias, de Joden, op de tweede plaats te zetten en een op zichzelf zuiversymbool als de Davidsster verontreinigen? Nee natuurlijk. Het is steeds weer het gebruik door mensen van symbool of instelling en hun motief, dat de betekenis aangeeft, niet de instelling of het symbool zelf. Eigenlijk zeggen zij hiermee meer over zichzelf, dan waarover zij menen te spreken

(c) lay-out 1999, Stichting Halleluja, Amsterdam  


 

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder