Poerim - het feest waar het noodlot tot zegen werd

Poerim - het feest waar het noodlot tot zegen werd

Poerim een half feest - dat wel een feestje waard is! 

Het opvallende is dat de kerkgeschiedenis leert dat het weinig had gescheeld of het boek Ester was niet toegevoegd tot de huidige boeken van de bijbel en had ook in het rijtje van apocriefe boeken gestaan. De kerkvaders twijfelde bij het boek Ester omdat geen enkel maal de naam van God genoemd werd in het boek. Uiteindelijk besloot men het boek vanwege zijn geestelijke diepgang wel op te nemen in de bijbel. Het boek Makkabeen is niet toegevoegd en kan gezien worden als een belangrijk geschiedenis geschrift van Israël. Yeshua overigens heeft dit boek waarschijnlijk wel erkent omdat Hij ook op het feest van Chanoeka in Jeruzalem aanwezig was. (Ook bij een boek als De wijsheden van Jezus Sirach heeft de kerk kanttekens geplaatst terwijl dit Joodse boek vol wijsheden over de thora zit en er meerdere verwijzingen in de bijbel indirect naar dit boek zijn)

In de eerste plaats zijn Chanoeka en Poerim dus instellingen gegeven door mensen aan het volk van God en hebben daarom een ander geestelijk gewicht dan de bijbelse feesten in Leviticus 23. We zijn dus niet verplicht ze te vieren. Als is het wel aan te bevelen. Adonai zal ons zeker zegenen en vooral deze feesten leren onze blik op Jeruzalem gericht te houden!

Het verhaal van Hadasse/Ester:

Het verhaal van Ester kunnen we lezen in het bijbelboek Ester. De geschiedenis gaat over dat de Jodenhater Haman van plan is om de Israëlieten uit te moorden en hoe een meisje gebruikt word door Adonai om dit plan te verijdelen. Het verhaal van de Joden in Perzie in de 5e eeuw voor onze jaartelling. 

Poerim:

Het woord Poerim komt van het Hebreeuwse woord poer = lot. Van het lot werpen. Haman gooide het lot en de 13e werd uitgekozen om het Joodse volk uit te roeien, maar Adonai keerde dit noodlot om!

De gebruiken van het Poerimfeest:

Op Poerim verkleed men zich en draagt maskers. Zoals Ester haar ware identiteit (Hadasse was haar Hebreeuwse naam) als Jodin moest verbergen aan het hof van Koning Ahasveros. Zo wil men nu ook onherkenbaar blijven. Men is vrolijk en tijdens de dienst in de sjoel (synagoge) word uit het boek van Ester voor gelezen. Als dan de naam Haman klinkt maakt iedereen zoveel mogelijk kabaal, met meegenomen ratels en ander lawaaimakers. Men wil die verschrikkelijke naam niet meer horen. Sommige Joden schrijven de naam Haman onder hun voetzolen en schuren net zolang totdat men de naam niet meer kan lezen. (dit doet mij denken dat de schrift zegt dat we de satan onder onze voetzolen moeten vertreden!) Ook trakteert men elkaar op lekkernijen en speciaal op hamansoren (Een lekker recept voor Hamansoren kunt u hier vinden) Ook geeft men eten aan de minder bedeelden.

De 13e adar vast men en daarop volgend viert men de 14e en 15e adar uitbundig feest. Met als thema: Er is geen put zo diep of de arm van Adonai reikt dieper!

Dat is in mijn ogen wel een goede reden voor een feestje!

Shalom - Chag Sameach!

Pastor Immanuel Livestro.

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder