Studies

Studies

Studies online

Hieronder hebben wij een aantal interresante studies geplaatst. Deze studies mogen vrij worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld! Veel studieplezier toegewenst. 
Neem daarbij de gemeente te Berea uit de tijd van Paulus ten voorbeeld:
De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd
Handelingen 17:11 (NBV vertaling)

(c) 2020 Predikantenpraktijk Livestro

Hoe kan ik de sjabbat vieren?

Hoe kan ik de sjabbat vieren?

Hoe kan ik de sjabbat vieren? door Ariel Berkowitz. Vertaalt en bewerkt door Kees van Dorth.door De volgende les is voor een deel gemaakt aan de hand van het boekje ‘Celebrating the Sabbath – The Messianic Jewish Way’ (Berkowitz isbn 1-880226-00-6) en vanuit de praktijk in ons gezin. In ieder gezin zal de sjabbat verschillend worden gevierd. Het belangrijkste is dat de sjabbat gevierd wordt tot eer van onze schepper.

Lees meer

De Nieuwe Maand in de Hebreeuwse Bijbel

De Nieuwe Maand in de Hebreeuwse Bijbel

Als MCG ND vieren wij de Nieuwe Maandagen. We doen dit door de oude maand met gebed af te sluiten. We danken de Eeuwige voor zijn aanwezigheid in de afgelopen maand. Het is een tijd van inkeer en bezinning en vragen zijn bescherming en aanwezigheid in de komende maand. Tijdens deze viering verwelkomen we de Nieuwe Maan(d) met het blazen van de Sjofar. Verder vieren we het "avondmaal" met elkaar zoals Yeshua ons leerde en hebben we na afloop een tijd van Fellowship bij een liefdesmaaltijd, waar iedereen wat meeneemt. Maar omdat er vaak misverstanden zijn van buitenaf wat Nieuwe Maan betekent hebben wij deze studie op onze site geplaatst.

Lees meer

Het principe van de voorraadschuur

Het principe van de voorraadschuur

God is een God van Liefde. Hij wil dat het ons goed gaat. Hij wil ons zegenen. Maar in Zijn wijsheid heeft Hij er voor gekozen om zijn werk op aarde door mensen te laten doen. Mensen met een vrije wil. Die kunnen kiezen om gehoorzaam te zijn of niet. Hij wil dat wij zijn principes hanteren en voorleven op aarde. Hij wil dat we een fijn en gelukkig leven leiden. Dit was mogelijk als we de juiste route bewandelen. God had zijn eigen roadmap naar vrede. Deze vinden we terug in de Thora = de leefregels van God. Hij wil dat de mens in vrede met hem en elkaar leeft. Dat een ieder genoeg en niemand gebrek heeft. Ook hier geeft Hij regels voor

Lees meer

God haat echtscheiding…

God haat echtscheiding…

De bovenstaande zin heb ik maar al te vaak geciteerd horen worden door christenen. Als je dan vraagt hoe men dit weet, verwijst men vaak naar twee bijbelgedeelten. Het eerste is de tekst uit Maleachi 2:16: Want Ik haat echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat en zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. En het andere bijbelgedeelte gaat over de woorden die Jezus zegt over echtbreuk in Matthëus 5:31, 32: Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere redden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Twee teksten die koren op de molen zijn voor tegenstanders van echtscheiding. Men gaat ervan uit dat één plus één twee is. Maar helaas ligt het niet altijd zo eenvoudig.

Lees meer

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder