Visie

Immanuel Livestro Noach's Duif

Wie wij zijn en waar wij voor staan.

MCG Noach's Duif is in 1999 van start gegaan als eerste Mesiasbelijdende Charismatische Gemeente in Nederland.

Terug gaan naar de eerste gemeente. Een plek vol liefde, kracht en vuur! Een sabbat en feestvierende gemeente - die vast houdt aan de Joodse/Bijbelse wortels van het geloof en zich verbonden voelt met het volk van God - Israel. Maar waar ook vol is van de kracht en liefde van de Ruach Kodesh / Heilige Geest. waar we ons uitstrekken naar de gaven van de Heilige Geest en die gebouwd is op de vijfvoudige bediening zoals Paulus dit al leerde.

Dit was het doel en visie van de gemeente en de visionair Immanuel Livestro geweest. Van de eerste dienst tot zijn laatste dienst op de sabbat van 13 oktober 2007. Waar het thema was - schrijf geschiedenis. En dat heeft MCG Noach's Duif gedaan. Zij waren een voortrekker voor de Messiaanse beweging in Nederland. En ook nu zoveel jaren later leeft dit nog steeds voort en daarom zou het maar zo kunnen dat op een dag de duif opnieuw uitvliegt en wie weet u erdan deel van uit zal maken...

Ik wens u Shalom  - wat  meer betekent dan vrede alleen maar dat u in alles goed mag gaan en onder de beschermde vleugels van de Eeuwige mag zijn.

Amen en amen.

Immanuel Livestro 

De verschillende vieringen:

Sabbatviering:

 • Laagdrempelige diensten. Met een korte dynamische prediking. Geen diepgaande studie (want daar hebben wij het leerhuis voor) maar een prediking die aanspreekt en waar je in het dagelijks leven wat mee kan.
 • Waar de mens en het gemeente zijn centraal staan.
 • Worship en aanbidding. Met naast een Joods/Messiaans blok ook veel ruimte voor moderne stijlen van aanbidding.
 • In het begin van de dienst is er ook ruimte voor persoonlijk gebed. Omdat wij geloven dat de Eeuwige ons wil zegenen en herstellen.

Nieuwe maanvieringen/ Love meals:

 • Iedere maand met nieuwe maan komen we samen rond de tafel.
 • Iedereen brengt wat mee en deelt dit met de ander
 • Zodat we een tijd van fellowship hebben maar ook van aanbidding en richten op dat we ook deze nieuwe maan(d) met Hem willen beginnen

Leerhuis:

 • Deze avonden zijn bedoeld voor diepgaandere studie's
 • Hier behandelen naast het fundament van ons geloof ook thema's als de bijbelse feesten, gaven en bedieningen van de Heilige Geest etc.
 • Op deze avonden is er ruimte om vragen te stellen en samen van gedachten te wisselen

Bijbelse feesten:

 • Natuurlijk vieren wij ook samen de bijbelse feesten als: Joods Nieuwjaar / Grote Verzoendag / Loofhuttenfeest / Chanoeka / Poerim / Cedermaaltijd / Pesach / Pinksteren

Dopen / opdragen en invoegen:

 • Iedereen die gelooft en zich thuis voelt is welkom om lid te worden. Je hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Je mag komen zoals je bent.
 • Zoals Jezus zelf op de naam dag naar de tempel werd gebracht door Maria en Jozef en de zegen ontving. En Jezus zegt laat de kinderen tot zich komen. Willen wij kinderen opdragen voor de Eeuwige, hen zegenen en voor de ouders bidden dat God hen wil helpen bij de opvoeding.
 • Wij geloven dat Yeshua ons opriep om de mensen te bekeren (llees terug brengen bij het hart van de Vader) en te dopen. Daarom organiseren we als daar vraag naar is en op gezette tijden doopdiensten. Wilt u gedoopt worden neem dan contact op via het contactformulier op de contact site en geef dit daarop aan.

Naar de homepage